Velkommen til Bjorøy skule

Bjorøy skule er ein fulldelt barneskule som held til på den idylliske øya Bjorøy, aust for Sotra. Øya fekk fastlandssamband gjennom ein undersjøisk tunnel i 1996, som gjer at øya er i stadig vekst. Det tek omlag 15 min å køyre til Bergen sentrum. Administrasjonsspråket i Fjell kommune er nynorsk, medan undervisningsmålet på skulen er bokmål. Rektor er Renathe Fagerbakke og undervisningsinspektør er  Inger-Helen Kallestad.


Skulestart

Velkommen til nytt skuleår!

Første skuledag er 17.8.20

1.kl: 0900 i gymsalen. Ferdig kl 1310. Elevane kan ta med føresatte.

2.-4.kl: 0825-1310 – møt direkte i klasseromma

5.-7.kl: 0825-1405 – møt direkte i klasseromma

Sfo åpnar mandag 17.8 kl 0700

Vi følgjer framleis dei smitteverntiltaka vi hadde før ferien, vi startar opp på gult nivå.

Alle skulene i Øygarden kommune har fått ny heimeside. Vi jobbar med å få all informasjon inn der og det er der de vil finne oppdatert info etter kvart: https://www.oygarden.kommune.no/bjoroyskule/

Busskort må leverast inn til skulen før sommerferien snarast !

Sidan skulekorta blir samla inn av skulen, vil elevane kunne reise utan skulekort siste skuledag for sommaren og første skuledag i august, og alle sjåførar og kontrollørar skal vere informert om dette.

De som ikkje har søkt om skuleskyss og vinterskyss for neste skuleår må gjere dette snarast.

Les info om rett til skuleskyss for du søkjer. Rett til skuleskyss er et enkeltvedtak, og blir innvilga etter søknad. Den gjeld for eitt år om gongen. Du må derfor søkje kvart år.
Info om rett til skuleskyss

Dersom avstand mellom skule og heim overstig 2 km for elevar i 1. klasse, og 4 km for elevar i 2-7. klasse, kan du søkje her:

skjema 1- SØKNAD OM SKULESKYSS 2020-2021(1)(1) (1)

Søknad om vinterskyss TIL skulen

Uke 24 og 25

De to siste ukene står for døren og vi gjennomfører disse på gult smittevernsnivå. Det medfører at SFO har vanlige åpningstider disse ukene (frem til 18.6). Vi åpner da 0715 og stenger 1630. Barna går direkte til klasserommene om morgenen når de kommer, der er de også på slutten av dagen.

Vi fortsetter med å ha skole til 1310 hver dag for 5.-7.klasse. Dette gjør vi for å ivareta kravet om så få voksne som mulig inn i klassene. Til høsten starter vi opp igjen med å ha fulle dager. Alle klassene er nå tilbake i sine klasserom.

Mvh Renathe, rektor

 

Lærerkabal 20-21

Fordeling av voksne på skolen neste skoleår:

klasse kontaklærer fagarbeider
1 Veronica Storesund NN
2 Hege Stesønes Wenche Nilsen
3 Annette Lothe Nina Fiksen
4 Guro Øverby Magnus Helland
5 Marte Bjella Monica Skauge
6 Tom Klippenberg Therese Lunde
7 Andreas Torvanger
Timelærere
NN
Anita Ramm Eriksen
Ragnar Skålevik
Janne Haugsdal
Inger Helen Kallestad
Camilla Ølnes

 

Fra rødt til gult nivå

Myndighetene har gitt klarsignal om at skolene nå kan gå fra rødt til gult nivå når det gjelder smittevern. Ny smittevernveileder blir lagt ut i morgen, fredag 29.5. Sammen med de andre skolene i kommunen har vi blitt enige om å starte nest uke på rødt nivå, altså likt som det har vært de siste ukene. Gradvis utover i uken vil det komme endringer, vi jobber oss mot gult nivå. Det betyr blant annet at alle klassene vil få klasserommene sine igjen. Vi vil fremdeles ha stort fokus på smittevern, og vi skal følge de anbefalinger og føringer som myndighetene gir. Mer detaljer om endringene kommer når vi får ny smittevernveileder.

Les mer om de ulike nivåene her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/trafikklysmodell-for-smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/

Førskoledag

Vi må dessverre arrangere en litt annerledes førskoledag i år enn det vi pleier.

Vi vil invitere alle elevene på en snarvisitt til skolen der de får hilse på lærer, SFO-leder og rektor. De vil også få en rask omvisning i 1.klasserommet, SFO og på uteområdet til skolen. De som går i barnehagen på Bjorøy blir invitert opp til skolen i barnehagetiden. Skolen avtaler dette med barnehagen. De som kommer fra andre barnehager vil bli invitert en annen dag. Dere vil bli kontaktet av skolen om dette.

Foreldremøte må vi utsette til oppstarten av neste skoleår. Vi sender ut info om oppstart og andre ting før sommerferien.

God 17.mai!

 

Denne uken har vi hatt ekstra fokus på 17.mai her på skolen. I og med at dagen blir feiret litt annerledes i år ville vi gi elevene våre en liten smak av 17.feiring på skolen sammen med venner. Klasserommene er pyntet til randen av flagg, blomster, vimpler og masse annet. 7.klasse har laget skikkelig 17.mai-bløtekake i mat og helse hjemme (fjernundervisning). Takk til positive foreldre som går med på å fortsette med fjernundervisning i et fag som vi hadde slitt med å få til her å skolen. Klassene har også plukket boss i området rundt skolen og vi har prøvd å få det til å bli finest mulig her.

I dag har vi samlet oss på fotballbanen, vi har sunget nasjonalsanger, hatt klasserop, danset og gått i et lite 17.mai tog. Det har vært 17.mai leker i kohortene, og vi har kost oss med pølse og is.

Det har gått fint å ha 5.-7.klasse tilbake på skolen. Selv om ingenting er optimalt eller sånn vi skulle like å ha det, så går det greit for de fleste. Elevene er samarbeidsvillige og stort sett ivrige på å få ting til å fungere. Det er ikke alltid vi voksne har gode svar når det er ting som elevene ønsker svar på, det er ikke alt i smittevernforeskriftene som er like logisk. Men vi følger de så godt vi klarer, og kommer til å gjøre det fremover også.

Vi vil ønske dere alle en flott 17.maifeiring! Har dere mulighet så ta en tur forbi skolen en av dagene og la elevene vise dere all pynten de har laget i vinduene og på gjerdet ute. Det er et syn, de har vært kjempeflinke!

Hilsen Renathe, rektor

Les meir…

Nye åpningtider SFO

Neste uke utvider vi åpningstidene litt på SFO. Sfo blir nå åpen fra kl 0800-1545. Elevene går direkte til klasserommene sine når de kommer.

Barn av foreldre med samfunnskritiske yrker har rett på et utvidet tilbud. Før du benytter deg av denne rettigheten så ber vi om at du prøver å finne andre utveier. Det er krevende å få på plass bemanning utover åpningstidene våre og samtidig ivareta smittevernforeskriftene. Ta kontakt med rektor dersom du trenger pass utover åpningstidene.

Rektor

 

Vi åpner skolen for alle!

Endelig kan vi åpne skolen for 1.-7.klasse igjen. Det er noe vi har gledet oss til og sett frem til lenge.

Tirsdag 12.5 ønsker vi 5.-7.klasse velkommen tilbake!

I 1.-4.klasse gjør vi ingen endringer. Der blir alt som det har vært de siste to ukene. Disse møter mandag til vanlig tid.

Under finner dere en lenke til smittevernveilederen for 1.-7.kasse. Vi har gått nøye gjennom denne og vi forholder oss til de føringene den gir oss.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

5.klasse:

En kohort fordelt på to rom

Rom: SFO (to rom)

Toalett: SFO – to toalett

Voksne: Veronica/Therese (kan være i begge rommene)

Uteområde: Foran SFO

 

6.klasse:

En kohort fordelt på to rom:

Rom: Grendarom og gymsal (gymsalutstyr kan ikke brukes)

Toalett: gymgarderobene, to toalett

Garderober/inngang: gymgarderobene

Voksne: Andreas/Janne (kan være i begge rommene)

Uteområde: Vanntårnet og plassen nedenfor

 

7.klasse:

En kohort

Rom: Skolekjøkkenet. Eventuelt personalrommet

Toalett: Handicaptoalett ved 1.klassegarderobe

Garderobe:

Voksne: Tom/Inger-Helen

Uteområde: Foran skolekjøkkenet

Mandag skal vi bruke til å få alt på plass her på skolen. Det kan derfor komme små endringer i oppsettet over.

Skoledagen for alle elevene våre, 1.-7.klasse, blir 0825-1310. Det blir mye uteskole og de eldste elevene kan få andre oppmøtesteder og -tider, etter avtale med lærer, noen dager.

Skyss har bedt oss om å oppfordre til at så få som mulig tar offentlig transport til skolen. De som opplever at de har trygg nok skolevei oppfordres altså til å gå eller sykle. Vis hensyn til hverandre ved levering i bil. Det er mange biler på en gang ved skolen, så vi er avhengige av at alle er vennlig innstilt, rause og samarbeidsvillige i den situasjonen.

Grunnet smitterisiko vil enkelte barn fremdeles måtte være hjemme og vil da få tilbud om fjernundervisning. Nedenfor finner du en lenke til egenmeldingsskjema der en kan gi informasjon om at barnet, foreldre eller andre i samme husstand er i risikogruppen og vil ha behov for fjernundervisning. Mer informasjon om fjernundervisning og hjemmeundervisning finner du også i lenken under

https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/fjernundervisning-eller-heimeundervisning.12526.aspx

Vi ønsker alle sammen hjertelig velkommen tilbake til skolen på tirsdag!

Hilsen rektor, Renathe

Åpningstider uke 19 og 20

Kommunen fastholder åpningstid fra 0815-1545 de to kommende ukene. Saken vurderes på nytt i slutten av uke 20.

Vi er takknemlig for at dere foreldre er flinke til å ikke komme inn på skolen. Vi fortsetter med rutinen at dere ringer/sender melding til SFO (tlf. 918 88 216) når dere skal hente elever der. Elevene kommer da ut fra klasserommet sitt. De elevene som har rett på utvidet SFO (de med en foreldre i samfunnskritisk yrke), er på den vanlige SFO-basen før 0815 og etter 1545. De som har rett på utvidet SFO tar kontakt med rektor for å avtale dette.

Det blir fremdeles mye uteskole fremover. Kohortene er ute uansett vær, så alle elvene må ha gode klær til å være ute i.

Med vennlig hilsen Renathe, rektor