Åpningstider uke 19 og 20

Kommunen fastholder åpningstid fra 0815-1545 de to kommende ukene. Saken vurderes på nytt i slutten av uke 20.

Vi er takknemlig for at dere foreldre er flinke til å ikke komme inn på skolen. Vi fortsetter med rutinen at dere ringer/sender melding til SFO (tlf. 918 88 216) når dere skal hente elever der. Elevene kommer da ut fra klasserommet sitt. De elevene som har rett på utvidet SFO (de med en foreldre i samfunnskritisk yrke), er på den vanlige SFO-basen før 0815 og etter 1545. De som har rett på utvidet SFO tar kontakt med rektor for å avtale dette.

Det blir fremdeles mye uteskole fremover. Kohortene er ute uansett vær, så alle elvene må ha gode klær til å være ute i.

Med vennlig hilsen Renathe, rektor

Comments are closed.