Busskort må leverast inn til skulen før sommerferien snarast !

Sidan skulekorta blir samla inn av skulen, vil elevane kunne reise utan skulekort siste skuledag for sommaren og første skuledag i august, og alle sjåførar og kontrollørar skal vere informert om dette.

De som ikkje har søkt om skuleskyss og vinterskyss for neste skuleår må gjere dette snarast.

Les info om rett til skuleskyss for du søkjer. Rett til skuleskyss er et enkeltvedtak, og blir innvilga etter søknad. Den gjeld for eitt år om gongen. Du må derfor søkje kvart år.
Info om rett til skuleskyss

Dersom avstand mellom skule og heim overstig 2 km for elevar i 1. klasse, og 4 km for elevar i 2-7. klasse, kan du søkje her:

skjema 1- SØKNAD OM SKULESKYSS 2020-2021(1)(1) (1)

Søknad om vinterskyss TIL skulen

Comments are closed.