Fra rødt til gult nivå

Myndighetene har gitt klarsignal om at skolene nå kan gå fra rødt til gult nivå når det gjelder smittevern. Ny smittevernveileder blir lagt ut i morgen, fredag 29.5. Sammen med de andre skolene i kommunen har vi blitt enige om å starte nest uke på rødt nivå, altså likt som det har vært de siste ukene. Gradvis utover i uken vil det komme endringer, vi jobber oss mot gult nivå. Det betyr blant annet at alle klassene vil få klasserommene sine igjen. Vi vil fremdeles ha stort fokus på smittevern, og vi skal følge de anbefalinger og føringer som myndighetene gir. Mer detaljer om endringene kommer når vi får ny smittevernveileder.

Les mer om de ulike nivåene her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/trafikklysmodell-for-smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/

Comments are closed.