Leksehjelp

Leksehjelp er et tilbud til elever fra 5.-7.klasse.

På grunn av kommunale innskrenkinger på antall lærertimer til skolene dette skoleåret er det ikke lenger lærere som har leksehjelp. Det er skoleassistenter som nå er til stede på leksehjelpen. Assistentene kan støtte opp om leksearbeidet, men går ikke inn og sjekker at leksene er gjort, eller retter leksearbeid.

Leksehjelp er for de elevene som ønsker å gjøre leksene sine på skolen. Det er foreldrene sitt ansvar og passe på at leksene blir gjort. Elevene vil ikke bli hørt i leselekser eller annet i leksehjelpen, det må gjøres hjemme.

Leksehjelp er et frivillig tilbud, og de elevene som går der må være interessert i å gjøre lekser. Snakk med ditt barn og forsikre deg om at de er klar over dette.

Dersom elevene ikke skal på leksehjelp en dag må vi ha skriftlig melding om dette fra foreldrene. Elevene får gå fra leksehjelpen etter hvert som de er ferdige med leksene.

MVH Rektor

Comments are closed.