Kulturskulekurs i SFO-tida på Bjorøy skule skuleåret 2013–14 (kulturskuletimen)

Fjell kommune
Skulesjefen

Fjell kulturskule
03.10.13

 

Kulturskulekurs i SFO-tida på Bjorøy skule skuleåret 2013–14 (kulturskuletimen)

 

Vi har klart å få til ein kulturskuletime for Bjorøy skule.

På Bjorøy er det snakk om eit kurs i drama med den dyktige kulturskulelæraren Anett O Skansen.

Vi har sett opp time tysdagar frå 13.20 til 14.05.

Elevar i 2. klasse har førsteprioritet, og vi vonar at alle 2.-klassingane som søker skal få plass. Er det rift om plassane, er det dei første som sender inn søknaden som kjem med.

Elevane i 1., 3. og 4. klasse kan også søke. Dersom det er ledige plassar igjen før oppstart, vil dei første søkarane frå 3. og 4. klasse få tilbod om å vere med, så 1.-klassingar.

Det er ikkje eit krav om at eleven skal gå i SFO, men verken skulen, kulturskulen eller SFO har ansvaret for eleven mellom skuleslutt og kurs­start.

Eg veit at det er veldig kort frist, men vi vil gjerne kome i gang så snart vi kan.

SØKNAD

Du må søke på søknadsskjemaet til kulturskulen, som du finn på nettsida til Fjell kommune (www.fjell.no): trykk snarvegen til kulturskule nedst i midten og så fuglane på kulturskulesida. Treng du hjelp til dette, kan du spørje på biblioteket eller i servicetorget på Fjell Rådhus.

Er eleven registrert frå før, må du logge inn med brukarnamnet og passordet du tidlegare har fått i e-post frå oss (har du gløymt dei, kan du sende ein e-post til roger.martin@fjell.kommune.no og be om ei påminning). Elles trykker du berre på Ny elev og fyller ut detaljane der. På framsida må du velje Fjell kulturskule ● SFO, på neste sida trykker du på valet som gjeld for din skule. Er du påmeldt frå før (det kan du sjå når du loggar inn), treng du ikkje gjere noko som helst!

mvh

Roger Martin
avdelingsleiar
Fjell kulturskule

_____________________________________________________________

Du kan melde deg på med å trykkje her:

Info – veke 42

Vel overstått haustferie og vi er klare for innsats igjen 🙂

Litt info om veka:

  • Skulefotografering av alle klassar tysdag. 1., 4. og 7. klasse skal i tillegg ta portrettbilete. Det vert gjeve ut årbok i år også.
  • Foreldremøte i 5. klasse på torsdag.
  • Nasjonale prøvar i rekning denne veka.
  • «Vandring gjennom Bibelen» ved kyrkjekontoret i 5. klasse på tysdag.

 

Info – veke 38

Litt info om veke 38:

  • 7. klasse har starta prosjekt med maling av SFO-garderobar og kontor. Blir veldig bra!
  • Nasjonale prøvar i engelsk for 5. klasse vert gjennomført på tysdag.
  • Brannøving tysdag
  • Felles turdag for heile skulen til Fløyen på torsdag

Info – veke 37

Måndag er det valdag. Gymsal stengt, men vanleg skuledag.

FAU-møte tysdag kl 2000 på grendarommet.

Nasjonale prøvar i lesing for 5. klasse på onsdag.

«Vandring gjennom Bibelen»-kurs v/kyrkjekontoret for 5.klasse på onsdag.

Info – veke 36

Gymsalen er stengt fredag grunna klargjering til valdag. Gymsalen er også stengt for utleige måndag 09. september. Det er vanleg skuledag på valdagen.

7.klasse er tilbake etter ei flott leirskuleveke. 5. og 6. klasse gjennomførte sykkelprøven på fredag og det var vellukka.

Minner om at SFO-påmelding til haustferien må gjerast innan 20. september. Lenkje finn du på heimesida under fana «skjema».

Leksehjelp har starta opp denne veka.

PÅMELDING TIL HAUSTFERIESFO

Det er tid for påmelding til haustferieSFO. Reglementet seier at det må vere minst 10 barn som er påmeldt for at det skal vere SFO på Bjorøy. Dersom det er færre barn, får dei tilbod om å vere på Brattholmen i feriane.

Link for påmelding finn du under fana «skjema» eller ved å trykkje på lenkja under:

Elektronisk påmelding SFO

Frist for påmelding er fredag 20. september. 

 

 

INFO VEKE 35

7. klasse er på leirskule denne veka. Dei er på Hardangertun og Tom og Ann-Helen følgjer.

5. og 6. klasse skal ta sykkelprøven denne veka.

Skuleskyss

Skulebuss går kvar morgon kl 0807 frå Tyssøy og kl 0810 frå tunnelen.

Elevar som bur på Eie og Bjorøyhamn må gå til hovudvegen og ta bussen derifrå.

Buss etter skulen går kl 1325 (man-fre), kl 1240 (fre for 1.og 2.kl) og kl 1415 (man, ons & fre).