Sommarfest for heile skulen 18.juni

SOMMARFEST FOR HEILE SKULEN!

sommerfest beskret

Tysdag 18. juni kl 1800

Vel møtt til ein flott avslutning på skuleåret.

Elevane vil stå for programmet denne kvelden og vi satsar på sol og sommar slik at vi kan ha fellesgrilling etter programmet i gymsalen.

Vi tenner grillane etter framsyninga i gymsalen. Ta med det du ynskjer å grille 🙂

sol

 

KONTAKTLÆRARAR OG KLASSEROM 2013-2014

Kontaktlærarar og klasserom neste skuleår:

1.klasse: Anita Ramm-Eriksen    – Bjørøyhamn

2.klasse: Anne Mette Lie – Høganeset

3.klasse: Anna Berget – Ringjaskjæret

4.klasse: Gry Andersen Moberg – Tangen

5.klasse: Inger-Helen Kallestad – Tyssøyna

6.klasse: Tom Klippenberg – Eie

7.klasse: Karen Elise Dahle – Glomsneset

RELASJONSFORELDREMØTE MED JAN SPURKELAND 28.MAI

VELKOMEN TIL FORELDREMØTE FOR HEILE SKULEN

Jan-Spurkeland_Krydder50-560x261

Bjorøy skule er inne i eit treårig pilotprosjekt med tema «Relasjonspedagogikk».

Jan Spurkeland er ansvarleg for prosjektet og vil fortelja De foreldre om prosjektet vårt saman med rektor og undervisningsinspektør!

«Relasjonar er nøkkelen for å lukkast i skulekvardagen»

«Bjorøy skule skal vere ein relasjonsskule»

 

Tysdag 28. mai kl 1800-1930

Gymsalen

Informasjon og ein «smakebit» av prosjektet!

Velkomne!

modellspurkeland-jan-relasjonspedagogikk

FØRSKULEDAG FREDAG 07. JUNI

Vi inviterer dei nye 1.klassingane til førskuledag fredag 07. juni.

Elevane møter kl 0900 på skulen og vil vere her til kl 1200.
Eige skriv er sendt heimane.

Vi gler oss til å møta dykk!elever

FORELDREUNDERSØKINGA INNAN 30. APRIL

For to år sidan gjennomførte vi ei brukarundersøking/trivselsundersøking der De som foreldre/føresette fylte ut eit skjema som De fekk heim. Vi var veldig nøgd med tilbakemeldingane vi fekk då og har i samarbeid med skulemiljøutvalet (SMU) vald å gjennomføre ny undersøking i år.

Vi har vald å gjennomføre den elektroniske versjonen som er gjennom utdanningsdirektoratet. De får ein del spørsmål om skulekvardagen til borna Dykkar, samt at De også vil få spørsmål om SFO. De som har barn i SFO, svarar på dei spørsmåla.

De har fått heim ein konvolutt med brukarnamn for innlogging og tastar inn her for å gjennomføre undersøkinga innan 30.april:

http://80.239.56.101/ei/Login.aspx

De som har fleire barn, kan velje å svare for alle under eit brukarnamn, eller for alle barna ved å bruka dei ulike brukarnamna dersom det er ulik oppleving av skulekvardagen.

Vi håpar flest mogleg vil svare på foreldreundersøkinga!

På førehand takk!

HOVUDLUS

Vi har fått utbrot av hovudlus på skulen. Vi har i dag sendt heim brosjyre til heimane og ber om at De sjekkar borna Dykkar for hovudlus.

Presentasjon frå innskrivingsforeldremøte

Tysdag 19.mars hadde vi innskrivingsmøte for ny 1.klasse. 13 elevar er innskriven til hausten. Presentasjon frå møtet er lagt ut under fana info.

Vi ber om at heimane fyller ut innskrivingsskjema under fana skjema.

Førskuledag vert fredag 07.juni.