27. april opnar skulen for 1.-4. trinn, og sfo

Regjeringa har den 7. april avgjort at 1. til 4. trinn på skulane og skulefritidsordninga opnar den 27. april. Dette gjeld alle skulane på småtrinnet i Øygarden kommune. Det er ikkje avklart kva tid resten av grunnskuleelevane skal koma tilbake til vanleg undervisning.

Det er avgjerande for Øygarden kommune at alle foreldre, tilsette og barn skal kjenna seg trygge når dei kjem tilbake til barnehage og skule. Det er difor ein føresetnad at vi har på plass gode smitteverntiltak før vi opnar barnehagane og skulane. Vi kjem tilbake med konkrete opplysningar om korleis vi ser for oss  å klare dette på Bjorøy skule.

Les pressemeldinga frå regjeringa her

Over påske held vi fram med fjernundervisning på same måte som tidlegare.

Vi minner om at skulen også over påske har ei  tilsynsordning for elevar der begge føresette har yrker som blir definert som samfunnskritiske, og for dei elevane med særlege behov. Slike behov skal meldast inn til rektor: renathe.fagerbakke@oygarden.kommune.no
Tlf: 97527486

De finn til ei kvar tid oppdatert informasjon på kommunen si heimeside:

Øygarden kommune

Hilsen Renathe, rektor

Informasjon om skolehelsetjenesten

Hei!

Vi i skolehelsetjenesten ønsker å gi elevene som trenger det et tilbud selv om skolene er stengt nå. Er det noe du tenker på som du trenger å snakke med oss om? Er du engstelig, føler deg deprimert eller nedfor? Har du bekymringer omkring helsen din? Opplever du noe som føles vondt? Er du bekymret for barnet ditt?

Du kan fortsatt få kontakt med oss. Foreldre kan ta kontakt med helsestasjonen på tlf: 56 12 20 30. Ungdom kan sende sms til 905 81 273 med teksten «treng time», så ringer vi tilbake og lager en avtale.

Informasjon til hjemmene

Hei alle

Snart to uker etter at hverdagen vår ble snudd på hodet prøver vi nå alt vi kan å finne gode løsninger og strukturer på den nye hverdagen vår. Som dere helt sikkert har fått med dere så er skolen steng frem til 13.4.20. I løpet av påskeuken får vi nye opplysninger om hva som skjer etter den 13.4.

Vi er veldig takknemlige for den jobben som blir gjort i hjemmene i denne tiden. Vi ser foreldre som prøver å navigere mellom eget hjemmekontor og i det og hjelpe og ivareta ungene som også er hjemme. I tillegg er det, for mange, bekymringer for andre ting som også tar plass for tiden. Vi har full forståelse for at dette er utfordrende og vi er full av beundring for jobben dere gjør. Tusen takk også til de som fremdeles går på jobb og står på for at denne tiden skal bli så overkommelig som mulig for alle.

Under finner du en lenke til Øygarden kommune sin hjemmeside. Der har de lagt ut seks bud til foresette – tips og råd til dere som er foreldre i denne spesielle tiden.

https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/helse-sosial-og-omsorg/koronaviruset/seks-bud-til-foresette.11618.aspx

Vi er også stolte over staben vår for tiden. Lærerne står på og prøver å lage struktur på dagene for elevene som er hjemme. De prøver å legge til rette for læring, utvikling og aktivitet. Dette er ikke alltid så lett når alt skal foregå digitalt. Menneskelig kontakt skal ikke undervurderes, det har vi i alle fall fått føle på kroppen. Alle er ikke like, hverken barn eller voksne. Derfor er det sikkert ulike meninger om de oppleggene som blir lagt ut. Noen synes det er for mye, andre for lite. Tilbakemeldinger fra dere foreldre mottas derfor med takk, enten via skjema sendt ut av læreren, eller på e-post eller telefon. Meld også fra til kontaktlærer dersom dere har utfordringer som de kan hjelpe dere med, eller om dere har andre tanker dere vil lufte med dem. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra dere foreldre, det setter vi stor pris på!

På skolen har vi også tilsyn med noen elever. Fagarbeiderne og lærlingene våre gjør en kjempegod jobb her. De har delt vaktene mellom seg og stiller på jobb med egne planer og opplegg for å gjøre dagene på skolen gode. I tillegg står de klare for å utføre andre oppgaver som kommunen kan trenge hjelp til.

Lærerne opplever at elevene tar skolearbeidet på alvor. De fleste er ivrige, aktive og interesserte. Tusen takk til dere elever som er så flinke til å gjøre det arbeidet dere får tildelt! Vi savner dere og lengter etter å se dere igjen!

«Livsmestring» er et viktig begrep og område i overordnet del av læreplanverket. Det er viktig og kunne mestre livet sitt i ulike faser. Dette får vi god trening i nå. Det er masse læring i å lage mat til familien, hjelpe til med andre oppgaver og å hjelpe søsken og andre i familien. Det finnes gjerne noen besteforeldre, oldeforeldre eller andre som vil bli glade for en telefon også.

Stå på alle sammen. Ta godt vare på hverandre. Sammen kommer vi oss gjennom dette!

Hilsen Rektor

 
 

Informasjon til hjemmene

Hei alle

Vi er inne i en veldig spesiell tid, og det kjennes uvirkelig for oss alle. Verden ble snudd litt på hodet, og hverdagen vi kjente før fikk plutselig en annen glans. Mange, særlig barn, kan være redde og usikre på hva som skjer. Det er da viktig at dere har det godt sammen hjemme, med tid for samtale og felles aktiviteter.

Vi må beklage den «stormen» av meldinger og beskjeder som kom i slutten av forrige uke. Det var viktig for oss og kommuneledelsen og få ut all informasjon så fort som mulig. Vi håper dere klart å navigere i «stormen», og at dere fikk den informasjonen som dere trengte.

Lærerne er også i en helt ny situasjon. Det innebærer at de nå prøver og feiler litt innimellom. Det kan virke «rotete» og ustrukturert til tider, men de jobber seg frem mot et godt resultat. Jeg håper at dere har litt tålmodighet med med oss, de beste intensjoner er lagt til grunn for det meste. Gi dem gjerne tilbakemeldinger på hva som fungerer, og på hva som ikke gjør det. Noen av lærerne har også små barn hjemme, og balanserer egen hjemmesituasjon med lærerjobben. Det kan derfor være litt ulikt hvor mye de er på nett og på jobb.

Skolen vil prøve å hjelpe dere med å lage en struktur på dagene. Lærerne legger ut ukes- og dagsopplegg på klassen sitt classroom hver dag kl 0900. Lærerne er også tilgjengelig for dere i tiden mellom kl 0830 og 1400. Kontakt dem gjerne, gjerne på e-post eller telefon. De følger også opp det arbeidet elevene jobber med, og er også tilgjengelig for elevene i denne perioden. De vil også være i direkte kontakt med elevene sine jevnlig.

Vi minner igjen om at de elevene som har foreldre som jobber i samfunnskritiske jobber har rett på tilsyn på skolen. Ta kontakt med rektor, renathe.fagerbakke@oygarden.kommune.no, dersom dere lurer på noe i denne forbindelse.

Vi prøver å holde skolen så tom som mulig nå når den er stengt. Alle som kan jobber derfor hjemmefra, også ledelsen/administrasjonen. Vi er likevel tilgjengelig, både på e-post og på telefon. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller andre ting på hjertet.

Det er fremdeles viktig at alle holder seg oppdatert på kommunen sin hjemmeside: Øygarden kommune

Det er også opprettet en ressursside for foreldre. Her kan en få ulike tips og råd til gjennomføring av hjemmeundervisning, struktur på dagen og annet:

Foreldre: https://sites.google.com/oygardenskule.no/ressurssidefresette/start

Ta godt vare på hverandre i denne tøffe tiden. Vær god!

Vi gleder oss til vi møter dere alle igjen, og til vi kan ta opp igjen den skolehverdagen som vi er vandt med å ha.

Varme hilsener fra Renathe og alle oss andre her på Bjorøy skule

Fjernundervisning

Vedlagt finner dere brev til foreldre om fjernundervisning og infor om tilsyn av barn av samfunnskritiske funksjoner.

Informasjon til foreldre

Vi starter opp med fjernundervisning 16.3. Oppleggene blir lagt ut klokken 09.00 hver dag. Lærer følger opp arbeidet og gir tilbakemeldinger digitalt eller på telefon.

Ta gjerne kontakt ved behov.

Hilsen Rektor

Info om stenging av skolen

Nasjonale føringer:

Alle skoler og barnehager blir stengt fra 12.3. kl 18.00

Bjorøy skule blir derfor stengt fra 12.3.kl 18.

Barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner får tilbud om tilsyn. Ta kontakt med rektor dersom dette gjelder deg.

Informasjon om fjernundervisning kommer fredag 13.3.

Hilsen Rektor

Informasjon om Koronavirus

Informasjon om koronavirus
 
Skulane i Øygarden følgjer råda frå Øygarden kommune og Folkehelseinstituttet om smitteførebygging.
 
Her finn du informasjon på nettsida til Øygarden kommune:      https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/koronavirus.10941.aspx         

Her er informasjon frå Folkehelseinstituttet:      https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control I Atlanta, USA)

Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control I Atlanta, USA)

 

Søknad om skuleskyss for skuleåret 2020-2021

Søknadskjema om skuleskyss er no klar for skuleåret 2020-2021.

Les info om rett til skuleskyss for du søkjer. Rett til skuleskyss er et enkeltvedtak, og blir innvilga etter søknad. Den gjeld for eitt år om gongen. Du må derfor søkje kvart år.
Info om rett til skuleskyss

Dersom avstand mellom skule og heim overstig 2 km for elevar i 1. klasse, og 4 km for elevar i 2-7. klasse, kan du søkje her:

skjema 1- SØKNAD OM SKULESKYSS 2020-2021(1)(1) (1)

Søknad om mørkeskyss TIL skulen

Søknadsfrist: 01.03.2020

 

Øygarden kommune – ny nettside

Den nye kommunen vår har fått ny nettside
Her finner en blant annet info som gjelder skole.

Lenke til Øygarden kommune sin nettside: https://www.oygarden.kommune.no

Øygarden kommune har laget nye rutiner for å søke om elevpermisjon. Rutinene er felles for alle skolene i kommunen. Dersom du skal søke om elevpermisjon går du via lenken som ligger under. Lenken ligger også under «skjema» i menyen oppe på hjemmesiden vår.

https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/barnehage-skule-og-familie/skule/ferie-og-fridagar-i-skulen/sok-om-skulefri/

Ta kontakt med skolen dersom du ikke får svar på søknaden din eller om du har andre spørsmål.

Hilsen Rektor

GOD JUL

Julehilsen

Vi har hatt en fin førjulstid på Bjorøy skule. Elevene har hatt juleverksted, kost seg med julefilmer og annet gøy.

13.12 gikk 1.klasse fra klasserom til klasserom og sang Lucia-sangen. De var veldig flinke og fine. 7.kasse hadde bakt Lussekatter til alle og 1.klasse delte de ut. Det var en fin start på dagen!

Torsdag 19.12 hadde vi en flott førjulsstund på skolen sammen med mange hyggelige besøkende. Vi er veldig glade for at så mange hadde anledning til å komme hertil en tidlig torsdags morgen. Elevene våre sang fine julesanger og viste en liten nissedans. Vi synes de var kjempeflinke. 7.klasse og FAU disket opp med vafler, saft, gløgg og pepperkaker. Det var en veldig koselig stund som alle på skolen satte stor pris på.

Fredag var det den årlige nissefesten med grøt til alle elevene i gymsalen. Også i dag var det 7.klasse som laget til for oss.  De har virkelig stått på for å gi oss alle en fin førjulstid. SFO-koret sang fine julesanger for oss.

Nå er vi alle klare for en deilig og fredelig juleferie og vil ønske dere alle en riktig god jul og godt nytt år!

Første skoledag etter ferien er torsdag 2.1.2020

Hilsen alle oss på Bjorøy skule