Trygg oppstart

Det er etablert eit konsultasjonsteam, «Trygg oppstart», i Øygarden kommune. Dette teamet vil vere drøftingspartnar for barnehage, skule og/eller foreldre når det gjeld vanskar med å komme i gang med barne- og skulekvardagen. Som vedlegg finn de informasjon om dette.

Oppstart_barnehage_skule_etter_koronafri

Åpning av skolen for 1.-4.klasse

Mandag 27.04 ønsker vi 1.-4.klasse velkommen tilbake til skolen.Det blir nok ikke helt som før her på skolen, vi har måttet gjøre noen grep for å ivareta de føringene som kom i nasjonal veileder for skolene i forbindelse med åpning etter korona-stengning.

Vi har flyttet noen klasser, delt opp klassene i «kohorter» (faste grupper), innredet klasserom etter smittevernforeskrifter og vi har gitt alle «kohortene» egne uteområde.

Vi har også satt sammen sfo og skole. Alle i samme klasse som skal på SFO er i samme «kohort» hele dagen. De er også i samme rom hele dagen. Det betyr at elevene går til klasserommet sitt når de kommer på SFO. Det er også der de blir til de går hjem.

Hver klasse har to «kohorter». Disse to kan samarbeide og dele på de voksne. De kan også bruke samme uteområde. Det er liten eller ingen kontakt mellom samarbeids»kohortene» og de andre på skolen. Dette gjelder både elever og voksne.

Åpningstidene til SFO/skolen er 0815-1545. Vi kommer til å sende ut et skjema for å kartlegge de tidene dere ønsker å bruke SFO. Dette er til de som har plass på SFO. Det er utvidet åpningstid for de som har foreldre med samfunnskritiske yrker og som må ha tilsyn utover denne tiden. Ta kontakt med rektor dersom dette gjelder deg.

Vi har stort fokus på hygiene og har rikelig tilgang på såpe og vann. Vi har også desinfiserende sprit tilgjengelig der det er behov for det. Hele skolen vil bli rengjort daglig, toalettene to ganger daglig. Pultene og vaskene i klasserommene vil bli rengjort flere ganger for dagen.

Det vil bli mye uteskole fremover. Pass derfor på at elevene har klær med seg til utebruk. Send også med eleven egen drikkeflaske. Det vil bli minimalt med lekser i perioden fremover. Bøker og chromebook skal ikke frem og tilbake mellom hjem og skolen og blir derfor på skolen.

Foreldre er alltid velkommen her på skolen. Akkurat nå må vi imidlertid be dere om å holde dere unna skolen så godt det lar seg gjøre. Vi vil ha minst mulig folk inn på skolen. Sett av elevene ved parkeringsplassen. Det er voksne ute og inne på skolen fra kl 0815 så elevene er ivaretatt på skolen etter det. Dørene er åpne, så elevene går inn på klasserommet sitt når de kommer. Når dere skal hente på Sfo så ring/send SMS til SFO-telefonen (918 88 216) så sender vi eleven ut.

Oversikt:

klasse rom voksne uteområde garderober toalett
1 1.klasserom, grupperom og skolekjøkken Hege, Wenche, Victoria Foran 1.klassrom, mot veien 1.klasse sine I Underetasjen
2 2. og 3.klasserom Sigve/ Annette, Ingrid, Victoria F Skoleplassen oppe 2. og 3.klasse sine Ved administrasjonen, inngang utenfra
3 6.og 7.klasserom Guro/Ragnar, Magnus, Therese Plassen foran porten ved bedehuset 6. og 7.klasse sine I 3. etg.
4 4. og 5.klasserom Marte, Monica, Anita Fotballbanen 4. og 5.klasse sine I 2.etg. nye avd.

 

 

Vedlagt finner dere den nasjonale veilederen for skole

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Dere finner også et informasjonsskriv til foreldre

Informasjon til foreldre med barn i skulen
Informasjon til foreldre på fleire språk   

Her finner dere en film som kan være nyttig å se sammen med ditt barn

Film til elevar om skulestart

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart. Sammen skal vi få dette til å bli en trygg åpning av skolen igjen.

Hilsen Renathe, rektor

Ferie-SFO

Sommaren 2020 vil det være tilbud om ferie-SFO på Foldnes skule, Bjorøy skule, Brattholmen skule, Rong skule, Skogsvåg skule, Ågotnes skule og Hjelteryggen skule.

Ferietilboda er opne for barn frå alle skulekrinsane, men vi gjer merksam på at gjeldande vedtekter for tidlegare Fjell, Sund og Øygarden kommunar gjeld i dei tre regionanene fram til 31.07.2020.

Du finn påmeldingsskjema her:
https://oygarden.kommune.no/skjema/skjema/OYK0028/

Du finn meir informasjon om ferie-SFO her: https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/barnehage-skule-og-familie/skule/skulefritidsordning-sfo/ferie-sfo/

Søknadsfrist: 29.mai 2020

27. april opnar skulen for 1.-4. trinn, og sfo

Regjeringa har den 7. april avgjort at 1. til 4. trinn på skulane og skulefritidsordninga opnar den 27. april. Dette gjeld alle skulane på småtrinnet i Øygarden kommune. Det er ikkje avklart kva tid resten av grunnskuleelevane skal koma tilbake til vanleg undervisning.

Det er avgjerande for Øygarden kommune at alle foreldre, tilsette og barn skal kjenna seg trygge når dei kjem tilbake til barnehage og skule. Det er difor ein føresetnad at vi har på plass gode smitteverntiltak før vi opnar barnehagane og skulane. Vi kjem tilbake med konkrete opplysningar om korleis vi ser for oss  å klare dette på Bjorøy skule.

Les pressemeldinga frå regjeringa her

Over påske held vi fram med fjernundervisning på same måte som tidlegare.

Vi minner om at skulen også over påske har ei  tilsynsordning for elevar der begge føresette har yrker som blir definert som samfunnskritiske, og for dei elevane med særlege behov. Slike behov skal meldast inn til rektor: renathe.fagerbakke@oygarden.kommune.no
Tlf: 97527486

De finn til ei kvar tid oppdatert informasjon på kommunen si heimeside:

Øygarden kommune

Hilsen Renathe, rektor

Informasjon om skolehelsetjenesten

Hei!

Vi i skolehelsetjenesten ønsker å gi elevene som trenger det et tilbud selv om skolene er stengt nå. Er det noe du tenker på som du trenger å snakke med oss om? Er du engstelig, føler deg deprimert eller nedfor? Har du bekymringer omkring helsen din? Opplever du noe som føles vondt? Er du bekymret for barnet ditt?

Du kan fortsatt få kontakt med oss. Foreldre kan ta kontakt med helsestasjonen på tlf: 56 12 20 30. Ungdom kan sende sms til 905 81 273 med teksten «treng time», så ringer vi tilbake og lager en avtale.

Informasjon til hjemmene

Hei alle

Snart to uker etter at hverdagen vår ble snudd på hodet prøver vi nå alt vi kan å finne gode løsninger og strukturer på den nye hverdagen vår. Som dere helt sikkert har fått med dere så er skolen steng frem til 13.4.20. I løpet av påskeuken får vi nye opplysninger om hva som skjer etter den 13.4.

Vi er veldig takknemlige for den jobben som blir gjort i hjemmene i denne tiden. Vi ser foreldre som prøver å navigere mellom eget hjemmekontor og i det og hjelpe og ivareta ungene som også er hjemme. I tillegg er det, for mange, bekymringer for andre ting som også tar plass for tiden. Vi har full forståelse for at dette er utfordrende og vi er full av beundring for jobben dere gjør. Tusen takk også til de som fremdeles går på jobb og står på for at denne tiden skal bli så overkommelig som mulig for alle.

Under finner du en lenke til Øygarden kommune sin hjemmeside. Der har de lagt ut seks bud til foresette – tips og råd til dere som er foreldre i denne spesielle tiden.

https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/helse-sosial-og-omsorg/koronaviruset/seks-bud-til-foresette.11618.aspx

Vi er også stolte over staben vår for tiden. Lærerne står på og prøver å lage struktur på dagene for elevene som er hjemme. De prøver å legge til rette for læring, utvikling og aktivitet. Dette er ikke alltid så lett når alt skal foregå digitalt. Menneskelig kontakt skal ikke undervurderes, det har vi i alle fall fått føle på kroppen. Alle er ikke like, hverken barn eller voksne. Derfor er det sikkert ulike meninger om de oppleggene som blir lagt ut. Noen synes det er for mye, andre for lite. Tilbakemeldinger fra dere foreldre mottas derfor med takk, enten via skjema sendt ut av læreren, eller på e-post eller telefon. Meld også fra til kontaktlærer dersom dere har utfordringer som de kan hjelpe dere med, eller om dere har andre tanker dere vil lufte med dem. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra dere foreldre, det setter vi stor pris på!

På skolen har vi også tilsyn med noen elever. Fagarbeiderne og lærlingene våre gjør en kjempegod jobb her. De har delt vaktene mellom seg og stiller på jobb med egne planer og opplegg for å gjøre dagene på skolen gode. I tillegg står de klare for å utføre andre oppgaver som kommunen kan trenge hjelp til.

Lærerne opplever at elevene tar skolearbeidet på alvor. De fleste er ivrige, aktive og interesserte. Tusen takk til dere elever som er så flinke til å gjøre det arbeidet dere får tildelt! Vi savner dere og lengter etter å se dere igjen!

«Livsmestring» er et viktig begrep og område i overordnet del av læreplanverket. Det er viktig og kunne mestre livet sitt i ulike faser. Dette får vi god trening i nå. Det er masse læring i å lage mat til familien, hjelpe til med andre oppgaver og å hjelpe søsken og andre i familien. Det finnes gjerne noen besteforeldre, oldeforeldre eller andre som vil bli glade for en telefon også.

Stå på alle sammen. Ta godt vare på hverandre. Sammen kommer vi oss gjennom dette!

Hilsen Rektor

 
 

Informasjon til hjemmene

Hei alle

Vi er inne i en veldig spesiell tid, og det kjennes uvirkelig for oss alle. Verden ble snudd litt på hodet, og hverdagen vi kjente før fikk plutselig en annen glans. Mange, særlig barn, kan være redde og usikre på hva som skjer. Det er da viktig at dere har det godt sammen hjemme, med tid for samtale og felles aktiviteter.

Vi må beklage den «stormen» av meldinger og beskjeder som kom i slutten av forrige uke. Det var viktig for oss og kommuneledelsen og få ut all informasjon så fort som mulig. Vi håper dere klart å navigere i «stormen», og at dere fikk den informasjonen som dere trengte.

Lærerne er også i en helt ny situasjon. Det innebærer at de nå prøver og feiler litt innimellom. Det kan virke «rotete» og ustrukturert til tider, men de jobber seg frem mot et godt resultat. Jeg håper at dere har litt tålmodighet med med oss, de beste intensjoner er lagt til grunn for det meste. Gi dem gjerne tilbakemeldinger på hva som fungerer, og på hva som ikke gjør det. Noen av lærerne har også små barn hjemme, og balanserer egen hjemmesituasjon med lærerjobben. Det kan derfor være litt ulikt hvor mye de er på nett og på jobb.

Skolen vil prøve å hjelpe dere med å lage en struktur på dagene. Lærerne legger ut ukes- og dagsopplegg på klassen sitt classroom hver dag kl 0900. Lærerne er også tilgjengelig for dere i tiden mellom kl 0830 og 1400. Kontakt dem gjerne, gjerne på e-post eller telefon. De følger også opp det arbeidet elevene jobber med, og er også tilgjengelig for elevene i denne perioden. De vil også være i direkte kontakt med elevene sine jevnlig.

Vi minner igjen om at de elevene som har foreldre som jobber i samfunnskritiske jobber har rett på tilsyn på skolen. Ta kontakt med rektor, renathe.fagerbakke@oygarden.kommune.no, dersom dere lurer på noe i denne forbindelse.

Vi prøver å holde skolen så tom som mulig nå når den er stengt. Alle som kan jobber derfor hjemmefra, også ledelsen/administrasjonen. Vi er likevel tilgjengelig, både på e-post og på telefon. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller andre ting på hjertet.

Det er fremdeles viktig at alle holder seg oppdatert på kommunen sin hjemmeside: Øygarden kommune

Det er også opprettet en ressursside for foreldre. Her kan en få ulike tips og råd til gjennomføring av hjemmeundervisning, struktur på dagen og annet:

Foreldre: https://sites.google.com/oygardenskule.no/ressurssidefresette/start

Ta godt vare på hverandre i denne tøffe tiden. Vær god!

Vi gleder oss til vi møter dere alle igjen, og til vi kan ta opp igjen den skolehverdagen som vi er vandt med å ha.

Varme hilsener fra Renathe og alle oss andre her på Bjorøy skule

Fjernundervisning

Vedlagt finner dere brev til foreldre om fjernundervisning og infor om tilsyn av barn av samfunnskritiske funksjoner.

Informasjon til foreldre

Vi starter opp med fjernundervisning 16.3. Oppleggene blir lagt ut klokken 09.00 hver dag. Lærer følger opp arbeidet og gir tilbakemeldinger digitalt eller på telefon.

Ta gjerne kontakt ved behov.

Hilsen Rektor

Info om stenging av skolen

Nasjonale føringer:

Alle skoler og barnehager blir stengt fra 12.3. kl 18.00

Bjorøy skule blir derfor stengt fra 12.3.kl 18.

Barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner får tilbud om tilsyn. Ta kontakt med rektor dersom dette gjelder deg.

Informasjon om fjernundervisning kommer fredag 13.3.

Hilsen Rektor

Informasjon om Koronavirus

Informasjon om koronavirus
 
Skulane i Øygarden følgjer råda frå Øygarden kommune og Folkehelseinstituttet om smitteførebygging.
 
Her finn du informasjon på nettsida til Øygarden kommune:      https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/koronavirus.10941.aspx         

Her er informasjon frå Folkehelseinstituttet:      https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control I Atlanta, USA)

Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control I Atlanta, USA)