Sykkel-VM

Helga 23.-24.september er det den store VM-helgen for oss i Fjell kommune. Det er eit stort arrangement på Sartor senter/Straume både lørdag og søndag. På søndag kan skulane på Lille-Sotra og Bjorøy få opptre på scenen. Bjorøy skule har ikkje innslag der, men elevane kan vere med å danse VM-dansen og dei kan vere med på mykje anna gøy. Det vil være representantar frå Bjorøy skule tilstades på arrangementet. Elever som ynskjer å vere med må stille saman med vaksne. Skulen tek ikkje ansvar for elevane denne dagen.

Planane rundt arrangementet og elevdeltakinga har endra seg i løpet av planlegginga av VM. I starten ville vi leggje ein obligatorisk skuledag søndagen for å få alle med oss. Dette har skulane på Lille-Sotra og vi på Bjorøy gått tilbake på. Grunnen til dette er at vi ikke er trygge på at vi klarar å ta ansvar for alle på ein god og sikker måte på eit så stort arrangement som dette har blitt. På Bjorøy fann vi det også vanskeleg å påleggje alle å køyre til Straume denne dagen. Sotrabrua er stengd i periodar så det kan vere vanskeleg å komme til og frå.

Vi oppfrodrar likevel alle til å vere med å heie denne helga. Enten på Straume eller andre stader langs løypa.

Les meir om det som skjer på Straume her:

http://www.sykkelivest.no/sykkel-vm/fansoner/sotra-kystby/

 

Bileta er frå 2. og 3.klasse sin VM-fest

Utedag

 

Tradisjonen tro har vi hatt utedag på Bjorøy skule no i oppstarten av eit nytt skuleår. I år valde vi å bli i nærmiljøet vårt på utedagen. 1.-3.klasse gjekk til Smivågen på Tyssøy og koste seg i fjæra der. 4.-7.klasse hadde syklar med seg og sykla løp og hadde andre sykkelaktivitetar. Vi tende i grillane slik at dei store kunne grille seg lunsj.

Les meir…

Bruk buss og båt under Sykkel-VM!

Under Sykkel-VM kan du nytta deg av ekstra buss- og båtruter i regi av Fjell kommune.

Laurdag 23. september og sundag 24. september går det ekstrabussar til og frå arrangementssonene på Ågotnes, Kolltveit og Straume. Videre frå Straume til Bergen sentrum går det eigne bussar. På sundag den 24. september går det båtrute mellom Ågotnes og Bergen sentrum.

Billettpris er kr. 30,- pr. reis. Billettar kjøpast elektronisk på førehand. Kjøp billettar her.

Skuleelevar, barn i barnehagane og foreldre har førsterett til å tinga billettar fram til torsdag 14. september klokka 16.00.

Her finn du ekstra bussruter, båtruter og infoblad om Sykkel-VM:

Sfo-leiar

Elisabeth Skjerdal sluttar som SFo-leiar på Bjorøy skule 1.september.

Vi ynskjer Elisabeth lukke til i ny jobb og takkar for den gode innsatsen ho har gjort her på skulen.

Leitinga etter ny sfo-leiar er i gong, stillinga kjem til å bli lyst ut snarast.

Rektor

 

Velkommen til nytt skuleår!

Vi her på Bjorøy skule vil ynskje alle velkommen til eit nytt skuleår!

Det er planleggingsdag for dei tilsette på skulen måndag 14.8 og tysdag 15.8. Desse dagane er sfo stengd.

 

Onsdag 16.8 er det skulestart for elevane. Alle møter då i gymsalen.

2.-7.klasse kl 0825-1200

1.klasse kl 0900-1200

Vi gler oss veldig til å sjå alle igjen!

Start/slutt for klassane dette skuleåret:

1.-2. klasse: Måndag-torsdag: 0825-1310, Fredag 0825-1225

3.-4.klasse: Måndag-fredag: 0825-1310

5.-6.klasse: Måndag, onsdag og torsdag: 0825-1405, tysdag og fredag: 0825-1310

7.klasse: Måndag, onsdag, torsdag og fredag: 0825-1405, tysdag: 0825-1310

Helsing alle her på Bjorøy skule

Sommerfest

Tirsdag 20.6 kl 18-20 inviterer vi til sommerfest for elever og foreldre i gymsalen på skolen. det blir forestilling fra elevene og kake og kaffe/saft etterpå. Mer info kommer.

 

Utbygging Bjorøy skule

Vi her på skolen er svært glade for at kommunen nå satser litt ekstra her på Bjorøy, og at vi skal få ny, flott oppgradert skole. Vi gleder oss til å drive skole i lokaler som fremmer læring og trivsel. På veien dit står vi foran noen utfordringer. Heldigvis har vi noe godt i vente.

Byggesaken har vært tema på alle Fau-møter og på SU-møtene som har vært dette skoleåret. Både FAU og SU har etterlyst (gjennom rektor til prosjektledelsen og skolesjefen) planer for hva vi gjør med elevene i byggeperioden.

Tegningene for den nye skolen er ferdige og de ble presentert for oss som jobber her fredag 2.juni. Da var ordfører, skolesjefen, arkitekter og prosjektleder her på skolen. Vi tok da opp spørsmålet om hva vi skal gjøre med elevene i byggeperioden. Vi ble enige om at den diskusjonen er det neste som må tas nå når tegningene er ferdige. Vi la frem at det er et veldig klart ønske fra FAU at der kommer brakker som elevene får gå på skole i, i stedet for å bli busset til andre skoler. Ingenting er fastsatt i dette spørsmålet ennå. Vi har blitt lovet at så snart oppstartsdato for bygging er klar vil der bli invitert til møte der vi diskuterer plassering av elevene. Foreløpig er vi forespeilet en oppstart rundt årsskiftet 2017/2018.

Etter hvert vil det bli invitert til et informasjonsmøte for alle de foresatte.

Tegninger for prosjektet kommer ut på hjemmesiden  før sommerferien.

Så da får vi ta kampene etter hvert som de kommer, og glede oss over at vi kommer til å få et flott skolebygg her på øyen.