Mellombels stenging av gamleskulen

MELLOMBELS STENGING AV GAMLESKULEN

På ein runde med helsevernetaten i dag blei det oppdaga fuktflekkar i taket på gamleskulen.

Eigedomsavdelinga i Fjell kommune vil med ein gong setje i gong arbeid med finne ut kva dette kjem av.

Fjell kommune følgjer førevarprinsippet ,og rektor vel derfor å stenge av gamleskulen. Den vert stengt inntil vi veit at der er tilfredstillande luftkvalitet for elevar og vaksne der.

Dette gjer at 5.klasse og sfo er på alternative rom i ein periode.

Pinse og 17.mai

Vi her på Bjorøy skule ynskjer alle elevar og foresatte ein god pinsehelg og god 17.mai!

Vi vil takke alle foreldra for at de pynta skulen vår så fint på dugnad! Fleire av elevane våre har vore med å malt muren på skuleplassen, tusen takk til dei også! Muren er kvit og fin, trollet er nesten ferdig malt opp igjen. Kjempegod innsats!

Rektor ynskjer også å takke alle dei tilsette på skulen for at dei alltid er hjelpsame og arbeidssame og for at dei står på for at skulen vår skal vere trygg, god og utviklande for alle.

God helg til alle saman!

Hånd, fot og munnsyken

Fredag 13.5.16 fekk skulen melding om at der er en elev som har fått hånd, fot og munnsyken. Dette er ein smittsam sjukdom og er mest vanleg for barn under 10 år. Symptomer på sjukdommen kan vere blemmer i munnen, under foten og inni hendene. Ein kan også få feber. Skulen kontaktar helsesøster/skulelege for meir informasjon og kjem tilbake med dette etter 17.mai. Fint om de melder frå til skulen om de oppdagar sjukdommen hos nokre av elevane våre.

Vennleg helsing Rektor

Oppdatering i saken: onsdag 18.5.16

Skulen har vore i kontakt med helsesøster. Ho melder om at hånd, fot og munnsykdom er relativt vanleg og at vi ikkje skal uroe oss unødig. God handhygene er viktig, ellers treng vi ikkje gjere tiltak. Meld likevel frå om ditt barn blir sjuk med symptomer som liknar dei overnemnde.

FerieSFO

Frå og med 1.august 2016 vil det vere open SFO i alle feriar her på Bjorøy skule. Dette uavhengig av kor mange som melder seg på. Påmeldingsskjema finn de på fjell.kommune.no. Det koster 825 for kvar veke. Også elevar som starter i 1.klasse neste skuleår kan melde seg på ferieSFO før skulestart (aug 2016).

 

Endring i ordensreglane.

Frå i haust av er det foreldrene som avgjer om og når borna får sykla til skulen. Dette vert slege fast i nye føresegner frå Utdanningdirektoratet. FAU ved Bjorøy skule ønskje likevel å halda på regelen om at det er lov å sykla frå 5. klasse. Etter handsaming i SMU og SU, her vi no teke dette inn som eit punkt i Ordensrutinane til skulen.

Nytt er det også at ballspel i gongane vert straffa med inndraging av ball til neste dag.

Revidert versjon av ordensreglar og ordensrutiner ligg på nettsida under fana Ordensreglar.

Refleksvestaksjonen på Bjorøy skule i full gong!

IMG_4131 Like sikkert som at mørketida kjem, kjem også FAU sin refleksvestaksjon. To dagar i veka i sju veker vert elevane møtte i skuleporten av ein forelder som registrerer kven som brukar vest og kva klasse dei går i. Det vert også ei pepparkake i handa til alle med vest.
Den klassen som har høgast andel refleksbrukarar vert premiert med ein dag på iskanten. Det vert også hyggelege premiar til nummer to og tre.