Kartlegg helse- og levekår for barn og unge

Helse- og levevilkår for barn og ungeI november/desember gjennomfører kommunane Fjell, Askøy, Sund og Øygarden ei undersøking av helse- og levekåra for barna i desse kommunane.

Undersøkinga vert gjennomført for elevane i femte til 10. årstrinn på alle skulane i Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Også dei føresette til desse elevane er med på undersøkinga. I Askøy vert undersøkinga retta mot elevar frå femte til sjuande årstrinn og føresette.

Undersøkinga vert sendt elektronisk til foreldre og barn med e-post, It´s learning og SMS. Dei føresette må samtykkja til at barna deira kan delta.

Her finn du meir informasjon.

Tur til Fjell festning

Vi hadde en super tur til Fjell festning på torsdag! Alle elevene var blide og fornøyde og det var veldig kjekt å ha de med på tur!

Det er viktig for oss på skolen og bygge gode relasjoner på tvers av klassene, skolemiljøet er bedre når vi kjenner hverandre. En sånn tur er også veldig nyttig for de voksne på skolen, de blir godt kjent med alle elvene våre, ikke bare de som er i de klassene de jobber i. For meg som rektor er det en stor glede å være sammen med elevene på tur. Jeg blir bedre kjent med dem og jeg får se alle på en litt annen måte enn det jeg gjør på skolen.

I tillegg fikk mellomtrinnet omvisning på festningsanlegget, og de lærte om del om den aktiviteten som var på festningen under 2.verdenskrig. Også de på småtrinnet fikk sett mye og vi hadde mange gode samtaler og observasjoner sammen. Veldig spennende!

God helg til dere alle!

Tur til Fjell festning torsdag 22.9.16

Torsdag 22.9.16 reiser hele Bjorøy skule på tur til Fjell festning.

Vi reiser med busser fra skolen klokken 0840. Vi er tilbake på skolen ca. klokken 13.00. Alle elevene får fri kl 13.00 denne dagen, det blir ikke leksehjelp eller timer på skolen etter at vi kommer fra tur. Sfo er åpen som vanlig.

Det er viktig at alle elevene kler seg etter været, og at de har gode sko til å gå på tur i. Alle må ha med seg mat og rikelig med drikke.

5.-7.klasse får omvisning med guide på Fjell festning.

Dersom der er noen av foreldrene som vil være med på tur er de hjertelig velkommen til det!

Vi gleder oss til en fin tur!

Hilsen Rektor

Skulestart 18.august 2016

Velkomen til eit nytt skuleår på Bjorøy skule! Vi gler oss veldig til å møte alle, store og små, igjen her på skulen.

Vi startar opp torsdag 18.8.16

1. klasse: klokka 09:00 til 12:00

2.- 7.klasse: klokka 08:25 til 12:20

Møt opp i gymsalen.

Vel møtt!

Skabb

Skulen har fått melding om at der er elevar på skulen som har fått skabb. Følg denne linken for å lese meir om skabb. Les også om behandling og forebygging.

http://nhi.no/foreldre-og-barn/ungdom/sykdommer/skabb-1662.html

Vær obs på at symptomar på skabb og munn og håndsyken (som vi har meldt frå om tidligare) er svært like, og diagnosane kan forvekslas.

Skulen oppfordrar dei som oppdagar utbrudd hos sitt barn til å kontakte foreldra til dei som barnet er tettast på og informere dei. Slik kan vi begrense omfanget.

 

Lærarkabal 2016-2017 Bjorøy skule

Det vil komme små endringar fram mot oppstart neste skuleår

Kontaktlærarar:

1.kl: Karianne Hodnekvam Bergerud

2.kl: Inger-Helen Kallestad

3.kl: Anita Ramm Eriksen

4.kl: Linn-Hege Dang

5.kl: Ragnar Skålevik

6.kl: Tom Klippenberg

7.kl: Guro Jerpseth Øverby

Timelærarar:

Annette Salhus (to-pedagog 1.kl)

Ann-Helen Lie Markhus

Janne Haugsdal

NN (ikkje tilsett enno)

NN (ikkje tilsett enno)

Sfo/Barne og ungdomsarbeidere/assistentar:

Elisabeth Skjerdal (sfo-leiar)

Therese Lunde

Monica Skauge

Nina Fimreite

Evelyn Hopland

Lærling:

Mellombels stenging av gamleskulen

MELLOMBELS STENGING AV GAMLESKULEN

På ein runde med helsevernetaten i dag blei det oppdaga fuktflekkar i taket på gamleskulen.

Eigedomsavdelinga i Fjell kommune vil med ein gong setje i gong arbeid med finne ut kva dette kjem av.

Fjell kommune følgjer førevarprinsippet ,og rektor vel derfor å stenge av gamleskulen. Den vert stengt inntil vi veit at der er tilfredstillande luftkvalitet for elevar og vaksne der.

Dette gjer at 5.klasse og sfo er på alternative rom i ein periode.

Pinse og 17.mai

Vi her på Bjorøy skule ynskjer alle elevar og foresatte ein god pinsehelg og god 17.mai!

Vi vil takke alle foreldra for at de pynta skulen vår så fint på dugnad! Fleire av elevane våre har vore med å malt muren på skuleplassen, tusen takk til dei også! Muren er kvit og fin, trollet er nesten ferdig malt opp igjen. Kjempegod innsats!

Rektor ynskjer også å takke alle dei tilsette på skulen for at dei alltid er hjelpsame og arbeidssame og for at dei står på for at skulen vår skal vere trygg, god og utviklande for alle.

God helg til alle saman!

Hånd, fot og munnsyken

Fredag 13.5.16 fekk skulen melding om at der er en elev som har fått hånd, fot og munnsyken. Dette er ein smittsam sjukdom og er mest vanleg for barn under 10 år. Symptomer på sjukdommen kan vere blemmer i munnen, under foten og inni hendene. Ein kan også få feber. Skulen kontaktar helsesøster/skulelege for meir informasjon og kjem tilbake med dette etter 17.mai. Fint om de melder frå til skulen om de oppdagar sjukdommen hos nokre av elevane våre.

Vennleg helsing Rektor

Oppdatering i saken: onsdag 18.5.16

Skulen har vore i kontakt med helsesøster. Ho melder om at hånd, fot og munnsykdom er relativt vanleg og at vi ikkje skal uroe oss unødig. God handhygene er viktig, ellers treng vi ikkje gjere tiltak. Meld likevel frå om ditt barn blir sjuk med symptomer som liknar dei overnemnde.