Moglegheitsstudium for Bjorøy skule til høyring

Komité for drift vedtok i dag at saka om tilstandsrapport og moglegheitsstudium for Bjorøy skule skal leggjast ut på høyring.

Bjorøy skule i dag
Bjorøy skule i dag

Dei fire ulike studia er kostnadsrekna frå om lag 11 millionar kroner for det rimelegaste alternativet til om lag 61 millionar kroner for det dyraste alternativet. Det billegaste alternativet inneber nødvendig opprusting. Dei tre alternativa som varierer frå 55 millionar kroner til 61 millionar kroner medfører ombygging og nybygg/tilbygg. Frist for innspel er sett til 1. september.

I saksutgreiinga vert det vist til at arkitekten går inn for å utgreia alternativ B2 vidare. Dette alternativet har ei førebels kostnadsramme på 54,9 millionar kroner. B2 inneber bygging av tilbygg mot nord i to etasjar. Eksisterande hovudbygg vert bygd om, medan gamlebygget vert rive.

Skulen på Bjorøyna er ikkje omfatta av kommunestyret sitt vedtak om endringar knytt til ny skulestruktur (2013-2030). Byggjeprogrammet for 2013-2030 viser ein vekst på 270 bustader spreidd gjennom perioden.

I Norconsult sin rapport til politisk arbeidsgruppe for ny skulestruktur går det fram at skulen vil ha stabile elevtal mellom 120 og 130 langt inn i perioden, medan det er venta ei stigning til 150 elevar mot slutten av perioden.

Stor lesekonkurranse avslutta til påskeferien!

Tusenvis av sider blei lest dei siste vekene før påske. Både elevar og personale deltok.
Størst oppslutnad var det i 1. og 3. klasse der nær 90% av elevane deltok. Premien for dette  blir kakabaking etter påske.

Det vart og så delt ut diplomar og premiar til dei 3 mestlesande på småtrinnet og mellomtrinnet. 1.premien var gratisbillett til teateret, saman med ein forelder!

LesekonkurransenHer er nokre av premievinnarane!

Fleire T-skjorter!

Stadig fleire elevar gjer seg fortente til den populære T-skjorta som nokre gonger i året vert delt ut til nominerte elevar.
Kriterier for å bli nominert er at eleven må ha utmerka seg med å visa omsorg for medelevar, trøysta og hjelpa, inkludera i leiken og ta tydeleg avstand frå mobbing og plaging.
T-skjorte 3

 

T-skjorter mot mobbing!

Utdeling av T-skjorter til utvalde elevar er ein del relasjonsprogrammet til Bjorøy skule. T-skjortene er dekorert med eit troll, og eit sitat frå tidlegare statsminister Jens Stoltenberg: «Mobbing er som et troll. Når det får lys på seg, sprekker det!» Aktuelle kandidatar kan bli nominert av både medelevar og vaksne når dei viser omsorg og støtte til medelevar og er gode rollemodellar. Vi har hatt to utdelingar så langt dette skuleåret.

Foreldre og barn på Bjorøy samla inn vinterklær til Syria!

Stor takk til alle som bidro ved innsamlingen av vinterlær til de syriske flyktningene! Det ble i alt ca 25 sekker fra Bjorøy! Alt er sortert og pakket om i kartonger og totalt er to store containere sendt og skal ankomme Beirut ca 14 .november og deretter videre til flyktningene i Arsal. Det er ca 60 000 barn i flyktningeleiren og det er et håp om at de fleste nå kan få et vinterplagg fra Norge som kan holde dem varme i vinter!  For de som vil lese mer er det en Facebook side som heter «Barna i Arsal fryser».

Lions som står bak aksjonen hilser tusen millioner takk til alle barn og foreldre som bidro!

GOD SOMMAR

Vi ynskjer alle ein riktig god sommar! 🙂

 

Bjorøy skule
Ynskjer alle velkomen attende til skulestart torsdag 14.august.

1. klasse møter kl 0900 i gymsalen.

2.-4.klasse startar kl 0825.

Velkomen til nytt skuleår 🙂