Informasjonsmøte vedk. Mathopen skoles musikkorps torsdag 27. mars

Vi har legg ut følgjande melding frå Mathopens skoles musikkorps som også er eit tilbod til elevane på Bjorøy:

Torsdag 27.mars 2014 kl 1800
Elever fra 3.årstrinn og oppover er velkommen til informasjonsmøte. Mao er det også åpent for eldre elever å begynne.
Muligheter for å se og prøve et instrument eller flere, snakke med musikanter og for å bestemme seg om man vil bli aspirant i skolekorpset.

«Mobbing er som et troll, får det lys på seg så sprekker det»

I og med noko feil med linken sist, legg vi denne ut på nytt:

Inspektøren vår, Inger-Helen, sendte i vår ein epost til dåverande bilde (1)statsminister Jens Stoltenberg om å få bruke sitatet han hadde i BT om mobbing i antimobbeprosjektet vårt: «Mobbing er som et troll, får det lys på seg så sprekker det». Vi fekk klarsignal og ideen vart realisert. Marcus Vabø i 5.klasse gjekk av med sigeren av å teikne troll og vi fekk no nyleg trykt opp t-skjorter som elevane skal gjere seg fortent til! Ingen kan kjøpe t-skjorter, men alle skal og kan gjere seg fortent til ei. Dei som er gode, bryr seg om og tek seg av andre, får t-skjorter og vi gjer ut dei første på samlinga siste skuledag før jul. Din Flamme ved Jimmy Vangsnes og Håkon Furnes har tent på ideen og sponsa oss med t-skjorter! Det set vi umåteleg stor pris på! TUSEN TAKK!

bilde (3)

 

På juleavslutninga fredag 20.desember fekk dei første elevane sine eksklusive t-skjorter!

Elevane som fekk t-skjorter på fellessamlinga i dag var Nora,  Jostein, Linea, Martin, Nathalie og Julie. På bilete til venstre ser du dei saman med rektor Bjørnar og inspektør Inger-Helen.

 

«Mobbing er som et troll, får det lys på seg så sprekker det»

bilde (1)Inspektøren vår, Inger-Helen, sendte i vår ein epost til dåverande statsminister Jens Stoltenberg om å få bruke sitatet han hadde i BT om mobbing i antimobbeprosjektet vårt: «Mobbing er som et troll, får det lys på seg så sprekker det». Vi fekk klarsignal og ideen vart realisert. Marcus Vabø i 5.klasse gjekk av med sigeren av å teikne troll og vi fekk no nyleg trykt opp t-skjorter som elevane skal gjere seg fortent til! Ingen kan kjøpe t-skjorter, men alle skal og kan gjere seg fortent til ei. Dei som er gode, bryr seg om og tek seg av andre, får t-skjorter og vi gjer ut dei første på samlinga siste skuledag før jul. Din Flamme ved Jimmy Vangsnes og Håkon Furnes har tent på ideen og sponsa oss med t-skjorter! Det set vi umåteleg stor pris på! TUSEN TAKK!

bilde (3)

 

På juleavslutninga i dag fekk dei første elevane sine eksklusive t-skjorter!

Elevane som fekk t-skjorter på fellessamlinga i dag var Nora,  Jostein, Linea, Martin, Nathalie og Julie. På bilete til venstre ser du dei saman med rektor Bjørnar og inspektør Inger-Helen.

 

Prisregulering i SFO frå 01.01.2014

Vi har motteke melding frå Skulesjefen om at kommunestyret har endra betalingssatsen for SFO.

Meldinga er som følgjer:

Skulesjefen viser til vedtak i kommunestyret 19.12.2013 om gebyr og betalingssatsar for 2014. etter dette vart prisen i skulefritidsordninga auka.
Ny pris f.o.m. januar 2014:
• Heil plass, f.o.m. 12 t/veka – kr 2250,- pr mnd
• Delt plass, t.o.m. 11 t/veka – kr 1690,- pr mnd

Dette til orientering!

Bjørnar Fjellhaug

-rektor-