SOL

SOL – systematisk observasjon av lesing

solFjell kommune har valgt SOL som program i satsingen på lesing. http://www.sol-lesing.no/

SOL er:

  • Eit verkty for å overvåke leseutvikling
  • Eit kompetansehevingsprogram for lærarar.
  • Elevane skal følgje si eiga utvikling alle 10 åra i grunnskulen.
  • Eit attendemeldingsverkty til elevar og foreldre/føresette ( 2 g.pr år).
  • God forskningsmessig forankring.
  • Opplæringsprogram for alle lærarar (1.-10. kl.) gjev fagleg tryggleik.
  • Faste observasjonar følgjer elevane heile grunnskulen.
  • Rapport om leseutvikling 2. gongar i året til elev/foreldre/føresette/leiing.
  • Ferdig ”infopakke” til foreldre/føresette

SOL brosjyra som er delt ut til alle heimar kan du lesa her: SOLFjellbrosjyre

SOL_pyramide