TRIVSELSLEDERPROGRAMMET

Vi sette hausten 2012 i gang Trivselsprogrammet på Bjorøy skule. Dette i samråd med FAU, SMU og SU.

Måla med programmet er:

  • fremje auka og meir variert leik/aktivitet i storefriminutta
  • legge til rette for at elevar skal kunne byggje gode venskapsrelasjonar
  • redusere konfliktar blant elevar
  • fremje verdiar som inkludering, venlegheit og respekt

Trivselsleiarane er vald frå elevar i 4. – 7. klasse.

Ansvarlege trivselslærarar ved skulen er Ann-Helen Lie Markhus og Kurt Sakseid.

Trivselsprogrammet

dsc00375Trivselsprogrammet