Årsplanar

Årsplan 2017-18

Månedsplan for SFO Bjorøy skule november

Temaet på Bjorøy SFO er relasjoner og vennskap.

Målet vårt med dette er at:

    • Barna vet hva et godt vennskap er.
    • Barna viser hverandre respekt.
  • Barna viser toleranse ovenfor hverandre. Det er lov å være ulik.

 

  • Nulltoleranse for mobbing.