Situasjonsrapport

Nye Bjorøy skule begynner å ta form, og det skjer ting på bygget hele tiden. Vi ser nesten forskjell fra dag til dag, fra friminutt til friminutt. På byggemøter med Åsane byggmesterforretning forteller de at de fremdeles er i rute, i alle fall med klasseromsdelen. Administrasjonsdelen, som skal komme der det er klasserom i dag, blir kanskje ikke helt klar til skolestart. Det tåler vi, det er klasseromsdelen som er det viktigste.

Uteområdet på skolen er svært lite nå. Det er lite og ta seg til for elevene. Lekestativet på lekepassen måtte dessverre rives, det var ikke trygt å leke i lenger. Vi har bestilt mer sand til sandkassen, og vi skal kjøpe inn mer bøtter, spader og andre småleker.

Siden det er så lite å ta seg til vil vi gå vekk fra regelen om at det ikke er lov å ha leker med på skolen. Dersom elevene har leker, som de ikke er veldig redde for, kan de, på eget ansvar, få ta de med på skolen. Vi har fått spørsmål om det er lov med rullesko, dette anbefaler vi ikke (vi har ingen plasser det går an å rulle).

Vi vil nå ta ballbingen/fotballbanen mer i bruk. Hver dag, foruten onsdag, vil det bli felles avgang til ballbingen/fotballbanen i storefri. Vi har også valgt å dele opp lillefri i to deler, 1.-2.klasse har friminutt sammen og 3.-4. klasse har friminutt sammen. Da får alle litt mer boltreplass.

Elevene er flinke til å aktivisere seg. I dag var det er gruppe elver som satte i gang felleslek. De lekte Tante Floke, Bro bro brille og mange andre gøye leker.

Etter vinterferien starter vi opp med onsdagsgrupper. Det er da altså fredagsgruppene som har blitt til onsdagsgrupper… Det gleder vi oss til!

Vi vil ønske dere alle en super vinterferie!

Comments are closed.