FN var tema då studentane avslutta praksisen på Bjorøy Skule

7. klassen hadde eit flott program.         Og heile salen var med!

IMG_4108IMG_4109

Utdrag av programmet ser du her:

Appell av Siren:
FN
I år fyller FN 70 år og vi feirer dette med å lære litt om FN.
FN står for forente nasjoner. FN ble til i år 1945 etter den 2. verdenskrig. Den første generalsekretæren, altså den første ssjefen i FN, var nordmannen Trygve Lie. I begynnelsen var det 51 land med, nå er alle land i verden unntatt Vatikanstaten med i FN.

FN ble opprettet for å hindre at det som skjedde under 2. verdenskrig aldri skulle skje igjen.. Det ble også opprettet for å hindre fattigdom og krig.

«Lukk øynene og tenk deg om.
Tenk så heldig du er.
Mens andre barn kanskje sulter i hjel kan du sitte hjemme og spise til du spyr.
Du sitter hjemme og klager fordi du må gå på skolen og gjøre lekser,
mens fattige barn vil så veldig gjerne gå på skolen og lære å lese og sskrive.
Du har et fint hjem med alt du trenger og foreldre som elesker deg uansett hva,
mens andre må sove ute og er foreldreløs.
Tenk deg hva du kan gjøre for å få en bedre verden? Vær snill mot alle, vær venner. Husk at dere er neste generasjon.

Appell av Andrea:
Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen er en pakt mellom alle land, unntatt USA
I mangen land har ikke barn det like bra som oss.
Mangen barn  må jobbe eller være slaver.
Noen får heller ikke drikke eller mat.
De får heller ikke gå på skole for de har faktisk ikke penger til det.
Mange barn dør av tørst, sult og fattigdom.

Barnekonvensjonen er lagd for å stoppe dette og for at alle barna skal ha de samme rettighetene!

Dikt av Nathalie og Hanne:
Dikt
FN står for Forente Nasjoner.
Jobben deres er å hjelpe millioner.
24. oktober 1945
ble FN dannet av sterke menn.
Verdensfreden var deres tro. Vi må
alle jobbe sammen nå.
193 land er nå med,
dette viser hvor viktig det er.
Fred og venner,
FN ønsker vi skal holde hender.
Våpen og granater
hører ikke hjemme i våre gater.
Lov og rett barn har fått.
Om dette følges, det kan gå godt.
VI må alle kunne sitte rundt ett bord,
vi har jo bare denne ene jord.
70 år vi feirer nå,
FN må videre bestå.
Vi er barn fra forskjellige land
som står sammen og viser vi kan!

Dikt av Jonas:
Dikt
FN-pakten er FNs grunnlov
den ble gjort i San Francisco mens hele Norge sov
dette skjedde da i nitten fem og før
og vi håper pakten aldri dør.
1.verdenskrig var en blodig kamp
den sugde til seg alle som en diger svamp
krig nummer 2 kom like etter
over 100 millioner soldater skvetter