Søknad om skuleskyss for skuleåret 2020-2021

Søknadskjema om skuleskyss er no klar for skuleåret 2020-2021.

Les info om rett til skuleskyss for du søkjer. Rett til skuleskyss er et enkeltvedtak, og blir innvilga etter søknad. Den gjeld for eitt år om gongen. Du må derfor søkje kvart år.
Info om rett til skuleskyss

Dersom avstand mellom skule og heim overstig 2 km for elevar i 1. klasse, og 4 km for elevar i 2-7. klasse, kan du søkje her:

skjema 1- SØKNAD OM SKULESKYSS 2020-2021(1)(1) (1)

Søknad om mørkeskyss TIL skulen

Søknadsfrist: 01.03.2020

 

Comments are closed.