Takk for svar på foreldreundersøkinga

Vi takkar de som svarte på foreldreundersøkinga. Svarprosenten blei på vel 38 %.

Det er ei nyttig tilbakemelding som gjev oss utgangspunkt for evaluering og vidare arbeid for å bli endå betre!

Comments are closed.