Utbygging Bjorøy skule

Vi her på skolen er svært glade for at kommunen nå satser litt ekstra her på Bjorøy, og at vi skal få ny, flott oppgradert skole. Vi gleder oss til å drive skole i lokaler som fremmer læring og trivsel. På veien dit står vi foran noen utfordringer. Heldigvis har vi noe godt i vente.

Byggesaken har vært tema på alle Fau-møter og på SU-møtene som har vært dette skoleåret. Både FAU og SU har etterlyst (gjennom rektor til prosjektledelsen og skolesjefen) planer for hva vi gjør med elevene i byggeperioden.

Tegningene for den nye skolen er ferdige og de ble presentert for oss som jobber her fredag 2.juni. Da var ordfører, skolesjefen, arkitekter og prosjektleder her på skolen. Vi tok da opp spørsmålet om hva vi skal gjøre med elevene i byggeperioden. Vi ble enige om at den diskusjonen er det neste som må tas nå når tegningene er ferdige. Vi la frem at det er et veldig klart ønske fra FAU at der kommer brakker som elevene får gå på skole i, i stedet for å bli busset til andre skoler. Ingenting er fastsatt i dette spørsmålet ennå. Vi har blitt lovet at så snart oppstartsdato for bygging er klar vil der bli invitert til møte der vi diskuterer plassering av elevene. Foreløpig er vi forespeilet en oppstart rundt årsskiftet 2017/2018.

Etter hvert vil det bli invitert til et informasjonsmøte for alle de foresatte.

Tegninger for prosjektet kommer ut på hjemmesiden  før sommerferien.

Så da får vi ta kampene etter hvert som de kommer, og glede oss over at vi kommer til å få et flott skolebygg her på øyen.

Comments are closed.