Utbygging/rehabilitering Bjorøy skule – oppdatering

Onsdag 18.4 hadde vi oppstartsmøte med entreprenør, Åsane byggmesterforretning AS, og prosjektledelsen i kommunen. Det var et veldig positivt og informativt møte der vi fikk informasjon om hvordan entreprenøren ser for seg at arbeidet skal foregå. Skolen har sagt seg villig til å flytte ut av gamleskolen 1.6.18. Da starter entreprenøren med klargjøring av rivingsarbeidet der. Sfo flytter da ned i 1. og 5.klasse sitt klasserom. Noe av personalavdelingen vil også tas i bruk. 7.klasse får klasserom på grendarommet, eller der personalrommet er nå.

Rivingsarbeidet vil pågå for fult i hele sommer. På denne måten håper vi at mye av dette er gjort når elevene er tilbake på skolen etter ferien. Forhåpentligvis har de også fått gjort en del på skyte- og planeringsarbeidet i løpet av sommeren. Entreprenøren holder fast på at prosjektet skal stå ferdig til oppstart skoleåret 2019-2020

Vi vil få en container/brakke til å oppbevare ting som skal med inn i det nye bygget. Her vil også Fau og andre kunne oppbevare sitt utstyr. Denne skal være på plass om ikke lenge.

Åsane byggmesterforretning har satt opp flere skolebygg tidligere. De har erfaring med å jobbe parallelt med drift på skolen. De har klare tanker om sikring og støydemping. Det er stort fokus på elevenes sikkerhet.

Vi er i full gang med å rydde og tømme, det er litt å ta tak i. Det betyr også at det kommer til å stå containere på skoleplassen fremover.

Vi skal prøve å holde dere oppdatert i prosessen videre, ta gjerne kontakt dersom noe er uklart.

 

Hilsen Rektor

 

Comments are closed.