Vi åpner skolen for alle!

Endelig kan vi åpne skolen for 1.-7.klasse igjen. Det er noe vi har gledet oss til og sett frem til lenge.

Tirsdag 12.5 ønsker vi 5.-7.klasse velkommen tilbake!

I 1.-4.klasse gjør vi ingen endringer. Der blir alt som det har vært de siste to ukene. Disse møter mandag til vanlig tid.

Under finner dere en lenke til smittevernveilederen for 1.-7.kasse. Vi har gått nøye gjennom denne og vi forholder oss til de føringene den gir oss.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

5.klasse:

En kohort fordelt på to rom

Rom: SFO (to rom)

Toalett: SFO – to toalett

Voksne: Veronica/Therese (kan være i begge rommene)

Uteområde: Foran SFO

 

6.klasse:

En kohort fordelt på to rom:

Rom: Grendarom og gymsal (gymsalutstyr kan ikke brukes)

Toalett: gymgarderobene, to toalett

Garderober/inngang: gymgarderobene

Voksne: Andreas/Janne (kan være i begge rommene)

Uteområde: Vanntårnet og plassen nedenfor

 

7.klasse:

En kohort

Rom: Skolekjøkkenet. Eventuelt personalrommet

Toalett: Handicaptoalett ved 1.klassegarderobe

Garderobe:

Voksne: Tom/Inger-Helen

Uteområde: Foran skolekjøkkenet

Mandag skal vi bruke til å få alt på plass her på skolen. Det kan derfor komme små endringer i oppsettet over.

Skoledagen for alle elevene våre, 1.-7.klasse, blir 0825-1310. Det blir mye uteskole og de eldste elevene kan få andre oppmøtesteder og -tider, etter avtale med lærer, noen dager.

Skyss har bedt oss om å oppfordre til at så få som mulig tar offentlig transport til skolen. De som opplever at de har trygg nok skolevei oppfordres altså til å gå eller sykle. Vis hensyn til hverandre ved levering i bil. Det er mange biler på en gang ved skolen, så vi er avhengige av at alle er vennlig innstilt, rause og samarbeidsvillige i den situasjonen.

Grunnet smitterisiko vil enkelte barn fremdeles måtte være hjemme og vil da få tilbud om fjernundervisning. Nedenfor finner du en lenke til egenmeldingsskjema der en kan gi informasjon om at barnet, foreldre eller andre i samme husstand er i risikogruppen og vil ha behov for fjernundervisning. Mer informasjon om fjernundervisning og hjemmeundervisning finner du også i lenken under

https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/fjernundervisning-eller-heimeundervisning.12526.aspx

Vi ønsker alle sammen hjertelig velkommen tilbake til skolen på tirsdag!

Hilsen rektor, Renathe

Comments are closed.