Informasjon til hjemmene

Hei alle

Snart to uker etter at hverdagen vår ble snudd på hodet prøver vi nå alt vi kan å finne gode løsninger og strukturer på den nye hverdagen vår. Som dere helt sikkert har fått med dere så er skolen steng frem til 13.4.20. I løpet av påskeuken får vi nye opplysninger om hva som skjer etter den 13.4.

Vi er veldig takknemlige for den jobben som blir gjort i hjemmene i denne tiden. Vi ser foreldre som prøver å navigere mellom eget hjemmekontor og i det og hjelpe og ivareta ungene som også er hjemme. I tillegg er det, for mange, bekymringer for andre ting som også tar plass for tiden. Vi har full forståelse for at dette er utfordrende og vi er full av beundring for jobben dere gjør. Tusen takk også til de som fremdeles går på jobb og står på for at denne tiden skal bli så overkommelig som mulig for alle.

Under finner du en lenke til Øygarden kommune sin hjemmeside. Der har de lagt ut seks bud til foresette – tips og råd til dere som er foreldre i denne spesielle tiden.

https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/helse-sosial-og-omsorg/koronaviruset/seks-bud-til-foresette.11618.aspx

Vi er også stolte over staben vår for tiden. Lærerne står på og prøver å lage struktur på dagene for elevene som er hjemme. De prøver å legge til rette for læring, utvikling og aktivitet. Dette er ikke alltid så lett når alt skal foregå digitalt. Menneskelig kontakt skal ikke undervurderes, det har vi i alle fall fått føle på kroppen. Alle er ikke like, hverken barn eller voksne. Derfor er det sikkert ulike meninger om de oppleggene som blir lagt ut. Noen synes det er for mye, andre for lite. Tilbakemeldinger fra dere foreldre mottas derfor med takk, enten via skjema sendt ut av læreren, eller på e-post eller telefon. Meld også fra til kontaktlærer dersom dere har utfordringer som de kan hjelpe dere med, eller om dere har andre tanker dere vil lufte med dem. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra dere foreldre, det setter vi stor pris på!

På skolen har vi også tilsyn med noen elever. Fagarbeiderne og lærlingene våre gjør en kjempegod jobb her. De har delt vaktene mellom seg og stiller på jobb med egne planer og opplegg for å gjøre dagene på skolen gode. I tillegg står de klare for å utføre andre oppgaver som kommunen kan trenge hjelp til.

Lærerne opplever at elevene tar skolearbeidet på alvor. De fleste er ivrige, aktive og interesserte. Tusen takk til dere elever som er så flinke til å gjøre det arbeidet dere får tildelt! Vi savner dere og lengter etter å se dere igjen!

«Livsmestring» er et viktig begrep og område i overordnet del av læreplanverket. Det er viktig og kunne mestre livet sitt i ulike faser. Dette får vi god trening i nå. Det er masse læring i å lage mat til familien, hjelpe til med andre oppgaver og å hjelpe søsken og andre i familien. Det finnes gjerne noen besteforeldre, oldeforeldre eller andre som vil bli glade for en telefon også.

Stå på alle sammen. Ta godt vare på hverandre. Sammen kommer vi oss gjennom dette!

Hilsen Rektor

 
 

Comments are closed.